دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر توانمندی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شکل‌گیری صلح ابراهیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

سجاد نصاری پور؛ شیرزاد آزاد


مولفه های امنیتی اقلیم، آب و زیست محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

معصومه طلعتی


راهبرد اسرائیل در جدار مرزهای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جمهوری آذربایجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

مهرداد صالحی یگانه؛ ابوالفضل خرم روز


رژیم امنیت دریایی در چارچوب سازمان بین‌المللی دریانوردی با تاکید بر خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

حمیدرضا اکبرپور


تاثیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر سیاست خارجی رژیم‌صهیونیستی(1970-1990)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

اشکان گل افشان