طرح اسراییل برای کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی در قدس شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده، مدیر موسسه تامی استینمتز مطالعات صلح در دانشگاه تل اویو و پژوهشگر در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرا ییل

2 نویسنده، محقق ارشد در موسسه مطالعات امنیت ملی

3 نویسنده، محقق ارشد در موسسه مطالعات امنیت ملی و رهبر برنامه تحقیقاتی عربی- یهودی در اسرا ییل

4 مترجم

چکیده

مسئله قدس و شیوه اداره و تدبیر امور آن بسیار پیچیده به عوامل مختلف هویتی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی است. سیاست گزاران اسرا ییلی تمایل ندارند مردم ساکن در بخش شرقی قدس را به عنوان شهروند برابر و آینده دار لحاظ کنند و واقعیت این است که آنها را تحمل می ک‌نند. اما در سوی دیگر ماجرا، صدها هزار عرب خشمگین و رنج آلودی هستند که صهیونیست ها را مستحق مکافات و مجازارت می شمارند و معتقدند که مزارع و منازل شان اشغال و تخریب شده است. شیوه تدبیر امور از سوی اسرا ییلی ها و در مورد جمعیت عرب قدس شرقی در این مقاله بررسی شده است.
 
برگرفته از مجله: Sterategic Assessment, Volume 21, October, 2018
 

کلیدواژه‌ها