مشکلات اسراییل در زمینه تامین انرژی: مورد گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده، پژوهشگر ارشد مطالعات انرژی، موسسه واشنگتن ، سپتامبر 2013

2 مترجم، دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی و محقق در مباحث تروریسم

چکیده

 
اکتشافات اخیرگاز طبیعی در حوالی سواحل اسراییل و قبرس به این دو پتانسیل بالقوه ای را در راستای تبدیل شدنشان به صادرکنندگان انرژی داده است. اما این میادین، عمیق زیر بستر دریاها در آب هایی قرار دارد که 2000 متر عمق و بیش از صدها کیلومتر از سواحل هریک از آنها فاصله دارد. برای مشکلات فنی و سیاسی موجود، راه حل ساده و روشنی وجود ندارد. چشم انداز کشف میادین گازی قابل ملاحظه بیشتری یا حتی ذخایر نفتی قابل بهره برداری، ترکیبی از معضلات تصمیم سازی هاست. روشی که در ادامه نمایان می شود، توسعه یک رشته از گزینه های صادرات است، دو شیوه یکی به وسیله لوله و دیگری گاز مایع طبیعی و شاید به عنوان برق. همکاری میان اسراییل و قبرس احتمالا یک عنصر مهمی در بهره برداری موفقیت آمیز هریک از آنها از ذخایر تازه کشف شده است.

کلیدواژه‌ها