استراتژی و سیاست خارجی آمریکا بر ضد تروریسم در خاورمیانه و تأثیر آن بر امنیت نظام بین الملل (از 2001 تا 2012)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

ایالات متحده آمریکا در مبارزه با تروریسم در جهت امنیت نظام بین الملل  به ویژه در خاورمیانه و بعد از حادثه 11 سپتامبر توانست با تاکید و تکیه بر یک جانبه گرایی در سیاست خارجی و با استفاده از منابع قدرت نرم و راهبرد نظامی پیش دستانه و پیشگیرانه، موفقیت هایی را در زمینه مبارزه با تروریسم به ویژه در خاورمیانه به دست آورد. با این حال اقدامات یک جانبه گرایانه آمریکا در مبارزه با تروریسم، مشکلات بین المللی را افزایش دا د . فرضیه اصلی نگارنده این است که با توجه به پیچیدگی های موجود در ماهیت و عملکرد تروریسم جدید، راهبرد چندجانبه گرایی به رهبری سازمان ملل متحد بیشترین شانس موفقیت را در مبارزه با این پدیده جهانی دارد. بنابراین پیش بینی مقاله این است که کامیابی در مبارزه با تروریسم در راستای افزایش امنیت نظام بین الملل در گرو نزدیک شدن برداشت های منطقه ای و جهانی است که تنها از طریق همکاری و تصمیم گیری مشترک تمامی اعضای جامعه بین الملل امکان پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها