بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی – انرژیک مصر و اسراییل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مسایل خاورمیانه

چکیده

مطابق ماده دوم پروتکل الحاقى به پیمان کمپ دیوید (1979)، مقرر شد رژیم صهیونیستى اسراییل و مصر، روابط اقتصادى  تجارى متقابل را توسعه دهند. طبق این توافق مصر و اسراییل نسبت به عقد قراردادهاى متعدد در زمینه انرژى (گاز) و صادرات کالا مبادرت کردند. این قرارداد بیشتر لفافه اى بود براى پاکیزه سازى چهره مخدوش اسراییل در سال هاى پس از جنگ. اکنون پس از انقلاب مصر در سال 2011 گمان مى رود این قراردادها ملغى و در پى آن نقش مطرود اسراییل در جهان غرب احیاء شود. این مقاله به کیفیت پیوند اسراییل  مصر طى سه دهه حکومت حسنى مبارک و آینده این مناسبات در پرتو تحولات اخیر جهان عرب مى پردازد.

کلیدواژه‌ها