بحث امنیتی اسراییل: مبانی نظری و ملاحظات عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندگان

2 مترجم، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

امنیت ملی، مفهوم مبهمی است که اکثر مقامات مسئول دولتی درک عمیقی از آن ندارند. به عبارتی این واژه فاقد تعریف قانونی است. حتی می تواند مفهومی خطرناک داشته باشد و علت وجودی اعمالی باشد که ممکن است برای اتباع یک کشور آزاد به قیمت از دست رفتن زندگی و آزادی های بسیاری تمام شود. تعبیر هارولد ریلای گرچه ناخوشایند است ولی واقعیت دارد. چرا که علی رغم تلاش پیگیر دولت ها برای تحصیل امنیت، آنچه بیش از هر چیز دیگر انسان معاصر را می آزارد گونه های مختلف ناامنی است که هستی او را تهدید می کند.
 
 

کلیدواژه‌ها