سخن فصل: دوست داران یا دشمنان ملت سوریه در تونس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

نخستین نشست دوستان سوریه روز جمعه 4 اسفند ماه در تونس برگزار شد . در این نشست، نمایندگان کشورهای غربی و عربی در سطح وزرای خارجه شرکت کردند . در بیانیه پایانی این نشست روی چند نکته تاکید شده است. نخست اینکه کشورهای شرکت کننده در این نشست راه حل مسالم تآمیز را برای بحران سوریه ترجیح داده و از گزینه نظامی بیمناک هستند . از این رو از دولت سوریه خواسته شده است که فورا کلیه عملیات نظامی را در همه شهرهای ناآرام متوقف کرده و به تیم های امداد اجازه ورود به این شهرها و رسیدگی به اوضاع انسانی، تخلیه مجروحان و رساندن کم کهای غذایی و سوخت و ... بدهد.
 
 

کلیدواژه‌ها