سخن فصل؛ یمن و آینده این کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران. ایران

چکیده

به نظر می رسد عربستان برای خروج از جنگ با یمن عجله دارد. گفته شده است اولویت راهبردی ریاض کاهش تنش با انصارالله است، اما گویا بسیار فراتر از آن است. منابع یمنی گفته اند، عربستان و یمن بر یک آتش بس شش ماهه برای اعتمادسازی توافق کرده اند. هیئت مذاکره کننده عربستان با انصارالله نیز از پایداری آتش بس خبر داده است. برآوردهای سازمان ملل نیز می گوید فرصت تنگ است. جنگی که بیش از 8 سال به طول انجامیده به مرگ صدها هزار نفر و آواره شدن 5/4 میلیون یمنی منجر شده است. جنگ، بیماری و سو تغذیه کودکان را افزایش داده و بیش از دو سوم مردم یمن را به زیر خط فقر رانده است...