تاثیرات سیاست های احزاب و جریانات تندرو صهیونیستی بر هویت فلسطینیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

احزاب راست گرای صهیونیستی بازیگرانی فعال هستند که درچند دهه گذشته توانسته اند برتمام سیاست های داخلی و خارجی این رژیم تاثیربگذارند؛ چراکه راست افراطی یک پدیده اجتماعی و فرهنگی تلقی شده و در همراه کردن طیف های مختلف عملکردهای موفقی دارد که جز لاینفک جناح پیروز قومیت گرا می باشد و از ایدئولوژی و نمادهای دینی برای توجیه و اقناع و تحریک طرفدران خود به خوبی استفاده می کند و علی رغم وجود تعارضات و رقابت های داخلی، تقریبا به یک زبان سخن می گویند و تصور دشمنان ایدئولوژیکی یکسانی دارند و در تصویری که از آینده اسرا ییل ارایه می دهند، اشتراک نظر دارند. این احزاب روی موضوعات ملت برگزیده، سرزمین موعود، خشونت گرایی در قبال فلسطینی ها و حتی غیر یهودیان و گسترش شهرک سازی ها و عدم هر گونه مسامحه در قبال موضوع قدس و کرانه باختری، تاکید داشته و بنای هیکل سلیمان در مکان مسجدالاقصی را از علایم ظهور مسیح یهودی می دانند و معتقدند تسریع در اعلان دولت یهودی و اخراج فلسطینی ها از این مناطق امری الزامی است. عدم تفکیک دین از سیاست و متوسل شدن احزاب راست گرا و مذهبی به نمادهای دینی و بی توجهی به دیگر جناح ها به ویژه سکولارها که اکثر رهبران صهیونیست از این جناح محسوب می شوند، در کنار بحران هویت، کشمکش های زیادی در بین جامعه اسرا ییلی به وجود آورده است که روز به روز تشدید می شود. ایده صلح در برابر زمین و تشکیل دو دولت یهودی و فلسطینی منسوخ شده است و پشت پرده مذاکره، حفظ حداکثر امنیت اسرا ییل(شعار اعلامی احزاب راست) در استراتژی مشهور حاصل جمع جبری صفر نهفته است و این احزاب تلاش دارند به هر شکلی اراضی اشغالی 1967 (به جز غزه)  را به اراضی 1948 الحاق کنند. لیکن علایم بسیاری نشان می دهد که این رویا محقق نخواهد شد و اسراییل زیر بار فشار داخلی و خارجی متاثر از این سیاست ها با چالش های متعدد و مهمی مواجه است که تضعیف رو زافزون و پایایی ساختار نظام سیاسی آن را موجب شده است؛ زیرا استمرار مقاومت مردمی در اشکال و ابعاد مختلف به ویژه  انتفاضه قدس در داخل کرانه باختری نشان می دهد که بصیرت و آگاهی مردم نسبت به نقشه های صهیونیست ها بیش ازتصور سران اسرا ییل بوده و با اتکا به هویت اسلامی و ملی خود تا با زپس گیری آخرین وجب از سرزمین خود از پای نخواهند نشست.

کلیدواژه‌ها