تعداد مشاهده مقاله 8,670

تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9,085

تعداد مقالات ارسال شده 972

تعداد مقالات رد شده 301

تعداد مقالات پذیرفته شده 671

تعداد روز برای اولین اقدام: 1

درصد پذیرش 27

تعداد پایگاه‌های نمایه شده 5

کشور محل چاپ: ایران

وضعیت چاپ: الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

زبان مجله: فارسی- چکیده انگلیسی

شکل دریافت مقاله: فقط از طریق سامانه

هزینه چاپ مقاله: دارد

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

استفاده از سامانه مشابهت‌یاب: بلی (سمیم نور)

مرکز پژوهش های علمی و مطالعاتی استراتژیک خاورمیانه در بهمن ماه ۱۳۶۷ در تهران تاسیس شد. این مرکز علاوه بر مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل نظری روابط بین الملل، خاورمیانه شناسی را محور فعالیت های مطالعاتی، تحقیقاتی و اطلاع رسانی خود قرار داد. در واقع، این اولین مرکزی است که در ایران با هدف خاص تحقیقاتی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل شروع به کار می کند. فصلنامه مطالعات منطقه ای: آمریکاشناسی ـ اسرائیل شناسی در همین راستا منتشر می شود. این فصلنامه می‌کوشد تا با بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی و روشمند پژوهشگران و صاحب‌نظران داخلی و خارجی، ضمن فراهم کردن زمینه‌های درک عمیق‌تر مسائل و روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی- امنیتی معاصر منطقه، پیشنهادهای کاربردی در حوزه سیاستگذاری و در راستای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.


ذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید».

فصلنامه علمی مطالعات منطقه ای به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از مقالات این فصلنامه برای هر مقصود قانون دیگر مجاز می باشند.

نوع دسترسی به مقالات فصلنامه علمی مطالعات منطقه ای به‌صورت «باز» می‌باشد. 

شماره جاری: دوره 24، شماره 4، بهمن 1402 

ابر واژگان