تاریخچه گسترش ارتش اسراییل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مترجم

چکیده

تاریخچه  گسترش ارتش اسراییل نخستین طرح صهیونیستی به منظور جذب یهودیان جهان، اسکان آنها در فلسطین و تشکیل‌ دولت یهود به زمان ناپلئون بناپارت در سال 9971 باز می‌گردد. در دههء 7491-7391، تشکیل سازمانهای‌ نظامی رو به افزایش گذاشت و زمینهء فعالیت آنها گسترده‌تر گردید،بویژه در خلال جنگ جهانی‌ دوم- هنگامی که سازمان ضربتی«بالماخ» تشکیل شد-این سازمان، تحمیل دولت یهود- و استفاده از وضع بحرانی و روحی بدی را که در اثر جنگ به وجود آورده بود-هدف خود قرار داد و کار خود را آغاز نمود. 23این شرایط،وضعیت خاصی را در ساختار سیاسی ارتش اسراییل بوجود آورد و طبق قانون پارلمان اسراییل، دو سازمان اصلی‌ در روابط مدنی-نظامی وجود دارد عبارتند از:دولت و نظامیان. گفتنی است هرگونه ناهماهنگی بین این‌ سازمانها به نتایج خطرناکی منجر می‌گردد که چنین حالتی دو مرثیه در تاریخ اسراییل به وجود آمده است: این وضعیت،در سال 4591 میان شاریت و لافون و دایان و در سالهای 1891 و 3891 بین بیگن و شارون و ایتان،تهدیدی جدی برای نظام ایجاد کرد. 74 مشکلات نظام منطقه‌ای در زمینهء منطقه‌ای،طبیعی است که نظام سیاسی و داخلی بر آن تأثیرگذار باشند و از آنجا که«سرکوبی»و«قاطعیت» از پایه‌های تشکیل دهده دکترین نظامی اسراییل در نیم قرن‌ گذشته بوده است،این پرسش مطرح می‌شود که آیا این دو اصل باید باقی بماند و یا یک‌ بازنگری در مورد آن انجام گیرد تا در پرتو،مسایل منطقه‌ای به صلح کامل منجر شود.
 
 

کلیدواژه‌ها