راهبرد اسرائیل در جدار مرزهای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جمهوری آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اسرائیل در طی دوران حیات خود از 1948 تا کنون همواره دغدغه بقا داشته است. بر همین اساس، رهبران این رژیم سعی کرده‌اند با طراحی دکترین‌های امنیتی خود را از چالش‌های ژئوپلیتیکی و استراتژیکی برهانند. دکترین پیرامونی بن گوریون تلاشی بود در این راستا که اسرائیل از طریق اتحاد با کشورهای غیر عرب همسو از جمله ایران، ترکیه و اتیوپی خود را از محاصره و انزوایی که اعراب برای آن درست کرده‌اند، نجات دهد. پس از انقلاب اسلامی و عوض‌ شدن رویکرد ایران نسبت به این رژیم و به دنبال آن صلح اسرائیل با مصر و اردن و انعقاد پیمان‌های اسلو و وادی عربه، اسرائیل توانست از حصار اعراب کم‌کم خارج شود و خود را بر روی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دشمن جدید متمرکز کند. فروپاشی اتحاد شوروی به‌عنوان یکی از ابرقدرت‌های جنگ سرد، هر چه بیشتر شرایط را برای اسرائیل جهت نفوذ در جدار مرزهای ایران به­خصوص جمهوری آذربایجان فراهم کرد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهبرد اسرائیل در جدار مرزهای جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه جمهوری آذربایجان چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که اسرائیل برای حضور در جدار مرزی ایران به‌ویژه جمهوری آذربایجان ذیل دکترین پیرامونی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران دو راهبرد تجزیه و اتحاد و ائتلاف برای مهار ایران را در پیش گرفته است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به ‌صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب، مقالات، اسناد و داده‌های اینترنتی است

کلیدواژه‌ها