آینده عرب و جایگاه اسراییل: سه احتمال برای 2025

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده، پژوهشگر ارشد در تهدیدشناسی و مطالعات بحران

2 مترجم، دانش آموخته مطالعات خاورمیانه در دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آینده چگونه خواهد بود؟ پاسخ این سؤال پیچیده است و طیف گسترده ای از احتمالات را در برمی گیرد. خوب، بد یا ترکیبی از هردو اما بیش از هر چیز ما را غافلگیر خواهد کرد. وقتی که انتظار آینده را داریم امید منطقی ترین چیزی نیست که باید در تصمیم ما تاثیر بگذارد: علم و دانش اصلی ترین پیش نیازها برای به حداقل رساندن غافلگیر شدن راهبردی است، اما با این وجود جهان ما مکانی مملو از عدم قطعیت باقی خواهد ماند. تصمیمات سیاسی به هنگام و بجا دارای تاثیر مثبت است و تلاش موسسه مطالعات امنیتی اروپا کمک به تصمیم گیری درست است. در این نوشتار، سه آینده احتمالی برای جهان عرب شرح داده شده است که هر سه کاملا بستگی به تصمیمات سیاست گذاران دارد. جدا از مواردی که ما نمی توانیم آن ها را تغییر دهیم، مانند تغییرات آب وهوایی یا واقعیت های قطعی مانند افزایش جمعیت قطعا می توان بقیه موارد را تحت تاثیر قرار داد، گرچه قطار حوادث ایستگاه را ترک کرده، تصمیم گیرندگان هنوز هم ممکن است بتوانند تصمیمی درست اتخاذ کنند. با این تصور، گزارش موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا در پی آن است تا پیام امیدبخشی را ارسال نماید. همان گونه که نشان خواهد داد، درحالی که آینده بهتر در خاورمیانه و شمال آفریقا لزوما بسته شانس و بخت نیست، با این وجود ممکن است آینده به گرفتن تصمیمات صحیح در حال حاضر بسته باشد. از سوی دیگر، حتی بهترین درو اندیشی نیز می تواند اشتباه از آب درآید، همان گونه به سیاست های اخذ شده برای دفع آینده (های) متصور فشار می آورد

کلیدواژه‌ها