دیپلماسی ورزشی ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روابط بین الملل ازدانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

ارتباط ورزش و سیاست یکی از موضوعات برجست های است که محققان در جامعه ما توجه کمی به آن داشته اند. در این مقاله نویسندگان در پی مطرح کردن این موضوع هستند که ورزش چه جایگاهی در دیپلماسی ایالات متحده داشته است و در پی آن به این نتیجه می رسند که نقش ورزش در دو پارادایم برای دستگاه دیپلماسی ایالات متحده کارکرد داشته است؛ در پارادایم نخست ورزش همواره در دیپلماسی این کشور به عنوان ابزاری برای سلب مشروعیت یا تسهیل کننده برقراری روابط دیپلماتیک مطرح بوده است؛ و در پارادیم دوم ورزش به عنوان ابزاری برای دیپلماسی قدرت هوشمند مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها