پتانسیل ها و ظرافت های روابط ایران و اقلیم کردستان عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته علوم سیاسی و محقق انرژی عراق

چکیده

با بروز تحولات شتابان در منطقه شامات و بین النهرین، روابط ایران و کردهای عراق تابع نظم جدید و با الگو ی خاصی شده است. از 1358 تا کنون کردهای عراق در هر برهه ای از زمان همواره از حمایت ایران برخوردار بوده اند که نمونه آن را می توان در گشودن مرزها به روی آوارگان کرد پس از فاجعه انفال دانست. اما طی سه دهه گذشته، اسراییل و آمریکا هر کدام به طرقی به پی گیری اهداف مشخصی در این منطقه حساس پرداخته اند و حضور مستقیم و غیرمستقیم این دو همواره سبب  فرازونشیب روابط ایران  اقلیم شده است؛ چرا که ایران حضور آمریکا و اسراییل را در این ناحیه تهدیدی جدی بر امنیت ملی خود قلمداد می کند.

کلیدواژه‌ها