تطور جایگاه اسراییل در روابط بین ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و محقق جامعه شناسی سیاسی خاورمیانه

2 دانش آموخته علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و محقق جنبش های اسلامی معاصر خاورمیانه

چکیده

ایران و مصر دو کشور راهبردی در منطقه خاورمیانه محسوب می شوند که نوع و سطح روابط آنها بسیاری از معادلات منطقه ای و بین المللی را رقم می زند. در طول دوران معاصر، روابط طرفین دچارفرازو نشیب هایی بوده است که این امر با پیدایش رژیم صهیونیستی دچار پیچیدگی مضاعف گردیده  است. روی کار آمدن ناصر در مصر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در نهایت انقلاب مصر در 2011، هریک تاثیرات شگرفی بر روابط طرفین داشت که در هر سه دوره، اسراییل بر کم و کیف روابط تاثیرگذار بوده است. اما مهم ترین دوره روابط دو کشور، بعد از تحولات مصر در 2011 و برکناری مبارک رقم می خورد. این دوره به چند جهت مهم و تعیین کننده است؛ چرا که احتمال ترمیم روابط مصر و ایران با قدرت یابی اسلا م گرایان مصر که مشی ضد اسراییلی دارند تقویت شده است و دو طرف اقدامات و اظهاراتی را برای از سرگیری و بهبود روابط انجام داده اند.

کلیدواژه‌ها