پیوند آمریکا، ناتو و سایر سازمان های بین المللی: با نگاهی به آینده پژوهشی در روابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم سیاسی

چکیده

این مقاله به ارتباط پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با دیگر ساختارهای قدرت بین المللی و تاثیر این ارتباط بر سیاست و امنیت بین الملل توجه دارد. ناتو به عنوان تنها پیمان قدرتمند نظامی جهان، پس از پایان جنگ سرد تحولات گسترده ای در راهبرد، تاکتیک، ساختار و اقدامات نظامی خود ایجاد کرد که توجه بسیاری از سیاستمداران و حقوقدانان را به خود معطوف نمود. تعاریف جدید از تهدیدات و ماموریت ها که بر اساس راهبرد نوین ناتو ارایه شد به ماموریتهای جدیدی منتهی گردید که عملیات نظامی ناتو علیه یوگسلاوی سابق با هدف اقدامات بشردوستانه و در افغانستان علیه تروریسم و حتی مواضع صریح آن علیه تسلیحات کشتارجمعی در عراق از ان جمله اند.

کلیدواژه‌ها