سیاست هسته ای دولت بوش و پیامدهای آن برای امنیت چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده، استادیار بخش مطالعات کنترل تسلیحات در موسسه Applied Physics and Computational Mathematics

2 مترجم، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

از هنگامی که بوش وارد دستگاه حکومتی شد و به ویژه وقتی که سند بررسی وضعیت اتمی آنها اعلام شد، برخی مناقشه های جدی در مورد تغییرات دولت بوش در راهبرد اتمی دولت کلینتون پدید آمد. پرسش هایی از این قبیل که چه نتایجی از این تغییر موضع پدید خواهد آمد و چه اثراتی را باید بر امنیت جهانی و منطقه ای شاهد باشیم، افراد مختلف دیدگاه های متفاوت دارند. هدف این نوشتار یافتن راه برای این پرسش ها است. همچنین در ادامه به طور خاص اثر این راهبرد اتمی بوش بر امنیت چین مورد بحث قرار می گیرد.
 

کلیدواژه‌ها