ریشه های انجیلی یک جانبه گرایی آمریکا: نفوذ راست مسیحی و چگونگی مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده، دانشیار علوم سیاسی در کالج ناکس و نویسنده کتاب «راست و نیکوکار»

2 مترجم، دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

یک جانبه گرایی برای راست مسیحی، مسئله تازه و جدیدی نیست. از چندین دهه پیش، پیشروان این جنبش در آمریکا تلاش های خویش را به طور مستمر آغاز کردند. اما آنچه که تازه به نظر می نماید همجواری راست مسیحی با صاحبان قدرت در آمریکا است. به این ترتیب، طرفداران این جنبش به بازیگران مهمی در صحنه سیاست خارجی آمریکا تبدیل شدند. در این میان سه عامل باعث شده، راست مسیحی از چنین نقش مهم و تعیین کننده ای برخوردار باشد. انتخاب رئیس جمهور هم فکر و دارای ارتباطات نزدیک با راست مسیحی رشد فزاینده قدرت سازمانی توده ای راست مسیحی و نهایتا اتحاد روزافزون آنها و نومحافظه کاران که در دولت کنونی آمریکا از نقش سازنده ای برخوردار است.
 
 

کلیدواژه‌ها