سخن فصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

در طی دهه 1370 شمسی، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه که یک مرکز تخصصی در مسایل خاورمیانه می باشد سعی کرده است با بکارگیری اساتید محترم دانشگاه، محققین قابل دستگاه اجرایی کشور و دانشجویان برجسته کارشناسی ارشد و دکتری تحقیقات متنوعی برای ارتقاء سطح اطلاعات و بینش جامعه علمی و اجرایی کشور عرضه نماید. جهت این امر خطیر فهم دقیق عملکرد اسراییل و آمریکا و نقش آن ها در خاورمیانه دارای اهمیتی بسیار است. لذا در این فصلنامه هدف شناخت دقیق این دو بازیگر مهم و تاثیرگذار در تحولات منطقه و جهان است.
 
 

کلیدواژه‌ها