سخن فصل: تحولات خاورمیانه، ادامه بی ثباتی و فرضیه های پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

منطقه خاورمیانه شاهد تحولات بی وقفه است. پیش از شروع موج بیداری اسلامی در شمال آفریقا و خاورمیانه نگرانی ملت های منطقه و نخبگان آنان حول آینده سیاسی کشورهایشان در سایه سلطه بی چون و چرای مثلث استبداد، وابستگی و توسعه نیافتگی مرگبار دور می زد. با شروع موج بیداری و شعله ورشدن شراره انقلاب ها در منطقه و سقوط استبداد داخلی و روی کار آمدن دولت های برآمده از انتخابات آزاد و دموکراتیک که به پیروزی اسلام گرایان منتهی شد...
 

کلیدواژه‌ها