سخن فصل: روسیه و حضور ایران در سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس شورای علمی مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

حضور روسیه در میدان بحران سوریه از سپتامبر 2015 پویایی جدیدی به نقش این کشور در معادلات منطقه ای و به ویژه روابط آن با ایران داده است. اکنون فراتر از همکاری های سیاسی- امنیتی ایران و روسیه در سوریه، دو کشور صحبت از همکاری های مشترک و جامع در حوزه های اقتصادی، انرژی و توریسم می کنند. اما در کنار این تحول، هرچندگاه بحث موضع روسیه نسبت به حضور ایران در سوریه و توافق احتمالی با سایر قدرتها به ویژه آمریکا که می تواند منافع ایران را قربانی کند، در مباحث روشنفکری و سیاسی ایران مطرح می شود.
 

کلیدواژه‌ها