سخن فصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

جلد هشتم مطالعات منطقه ای چاپ دوساله مجله را کامل می نماید. در طی هشت شماره، دست اندرکاران مجله سعی کرده اند تنوعی از مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مربوط به اسراییل و آمریکا را آماده کرده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند. سعی نویسندگان و طراحان مجله این بوده که سطح شناخت و آگاهی را در این دو حوزه مهم سیاست خارجی ایران افزایش دهند.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها