اسراییل و فلسطینی ها: میوه های تلخ یک صلح برتری جویانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده، عضو هیأت پژوهشی مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه کالیفرنیا در برکلی

2 مترجم، استادیار علوم سیاسی در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

«آیا اگر عرفات پیشنهادهای اسراییل را در اجلاس کمپ دیوید دوم پذیرفته بود، خشونت ماه های اخیر بیشتر به شکل یک جنگ داخلی در فلسطین بروز نمی کرد؟ یا این که: برپایه گزارش های دریافتی زمانی که کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا شدیدا عرفات را تحت فشار گذاشته بود که پیشنهاد باراک را بپذیرد عرفات به کلینتون گفته بود آیا می خواهید در مراسم تشییع جنازه من شرکت کنید؟»
خشونت هایی که در پایان ماه سپتامبر سال 2000 در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه به شکل انفجاری بروز کرد در واقع برای بسیاری از ناظران امری غیرمترقبه تلقی نمی شد چرا که مدتها پیش از آن بسیاری از تحلیلگران سیاسی اخطارهای مکرری درباره وجود مسایل و مشکلات منطقه مطرح کرده بودند.
 
 

کلیدواژه‌ها