مشروعیت زدایی از رژیم صهیونیستی؛ ستیز دیپلماتیک، تحریم ها و ابزار قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده، پژوهشگر ارشد در مدرسه کندی دانشگاه هاروارد

3 مترجم

چکیده

امروزه دولت ها تهدیدهای نیروهای دولتی و همچنین بازیگران غیردولتی را چالش مهم امنیتی که در آینده با آن مواجه خواهند شد به شمار می آورند. در سالهای اخیر تهدیدهای جدیدی از جمله مشروعیت زدایی، جنگ دیپلماتیک، تحریم ها و ابزارهای قانونی تحریم ظهور پیدا کرده است. کمپین های جنگ دیپلماتیک و مشروعیت زدایی برای تحریک افکار عمومی و جهت دهی به سیاست ملی به هدف ایجاد موانع برای ملت ها در راستای پیگیری اهداف خاصی سازمان دهی می شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها