سخن فصل؛ افزایش تنش در شرق فرات

نویسنده

رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

طی دو ماه گذشته میلادی گزارش­ هایی از جا به ­جایی سنگین کاروان لجستیک آمریکا توسط رسانه ­های محلی عراق انتشار یافت که با سکوت محافل رسانه ­ای بین ­المللی از یک سو  و البته پوشش خبری گسترده رسانه­ های مقاومت و منطقه ­ای از سوی دیگر روبه ­رو شد. کاروان نظامی آمریکایی پس از ورود به شمال عراق رهسپار مرزهای عراق و سوریه شد و افزون بر انتقال نیروی نظامی، تجهیزات سنگینی به شرق فرات در سوریه منتقل کرد. این جا به جایی­ های گسترده در انتقال نیروی لجستیک به­ ویژه پس از افزایش تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ و خلیج ­فارس سوالات و احتمالات مختلفی را ایجاد کرد...