ن‍ژادپرستی از رهگذر رسانه‌های نوپدید: تاملی در کارکرد نرم اسرائیلی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رسانه­ها، ابزارهای نیرومند انتقال داده­ها و معانی هستند. آنها توان بالایی در صورت­دهی به ذهنیت و اندیشه مخاطبان خود دارند. اسرائیل کشوری ایدئولوژیک است که برای پراکنش و القای کانون ایدئولوژی سیاسی خود، برتری قومی و نژادی، از رسانه­های گروهی به فراوانی بهره می­گیرد. رسانه­های اسرائیلی، پیوسته در پی بازتولید گفتمان پنهان نهفته در پس ایدئولوژی سیاسی اسرائیل هستند که کانون آن­ را نژادپرستی صهیونیستی سامان می­دهد. مقاله پیش رو در پی واکاوی نسبت میان ایدئولوژی سیاسی و رسانه­های گروهی در اسرائیل است و این فرضیه را دنبال می­کند که «رسانه­های اسرائیل، ابزار اساسی بازتولید کانون ایدئولوژی سیاسی اسرائیل، یعنی نژادپرستی صهیونیستی است». این امر به­ویژه با بهره­ گرفتن از رهیافت­های تئون ون دایک و نورمن فرکلاف انجام می­پذیرد.

کلیدواژه‌ها