بحران‌سازی و یارگیری راهبردی: راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال ایران پسا برجام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، ایران، رژیم صهیونیستی را رژیمی نامشروع و جعلی دانسته است؛ اسرائیلی‌ها نیز با درک ماهیت ضد صهیونیستی انقلاب اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای تضعیف و نابودی نظام اسلامی دریغ ننمودند. از این رو رژیم صهیونیستی ایران را یک تهدید وجودی، ماهوی و نابودگر برای خود تلقی می‌کند. در همین چارچوب رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر با تاکید بر تهدید برنامه هسته‌ای ایران کارزار ایران هراسی و فشار بر ایران را در جامعه بین­المللی به راه انداخته است. رژیم صهیونیستی تا پیش از توافق هسته‌ای ایران و 5+1 در سال 2015، در قبال ایران راهبردهای گوناگونی را اتخاذ کرده است؛ اما پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مختصات راهبردهای آینده رژیم صهیونیستی در قبال برنامه هسته­ای ایران چه خواهد بود؟ آیا رژیم صهیونیستی به راهبردهای قبلی خود علیه ایران ادامه خواهد داد یا در چارچوب شرایط جدید تغییراتی را در راهبرد خود در قبال ایران اعمال خواهد نمود؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اگر تا قبل از این رژیم صهیونیستی پیشبرد سناریوی ایران هراسی و پررنگ کردن تهدید ایران در جامعه جهانی، اقدامات مخفی، دیپلماسی فشرده و تهدید به استفاده از گزینه نظامی بود از این پس راهبرد این رژیم در مواجهه با ایران مبتنی بر محورهای جدید، از جمله تثبیت موقعیت خود به­عنوان ناظرِ برنامه هسته­ای ایران و همچنین مهار ایران از طریق تداوم بخشیدن به جنگ­های داخلی در حوزه­های نفوذ ایران، بازطراحی شده است.

کلیدواژه‌ها